لیست اجناس صفحه ۱

جهت مشاهده لیست کامل تر و بروز تر اجناس از صفحه اینستاگرام برهان شیر بازدید فرمایید

 

لیست اجناس صفحه ۱

رد نـــام کـــالا رد نـــام کـــالا
۱ آچار آلن کولر ۵۵ تبدیل ۸ کولری برنجی
۲ بالاتنه شیر پیسوار ۳/۸ کلیدی ۵۶ تبدیل ۱۰ کولری برنجی
۳ بالاتنه شیر شلنگی ۱ اینچ ۵۷ تبدیل ۳/۴ در ۱/۲ برنجی آلن خور
۴ بالاتنه شیرشلنگی ۲ طرح S معمولی ۵۸ تبدیل ۳/۸ در ۱/۴ برنجی
۵ بالاتنه شیر شلنگی ۲ طرح S متوسط ۵۹ تبدیل آفتابه برنجی کرم
۶ بالاتنه شیر شلنگی ۲ طرح S سنگین ۶۰ تبدیل یا مغزی پایین علم کبری
۷ بالاتنه شیر شلنگی ۲/۵ فرم ۶۱ تبدیل بالای علم مخلوط کبری
۸ بالاتنه شیرشلنگی ۲/۵ طرحSسنگین ۶۲ تسمه کولر در ابعاد مختلف
۹ بالاتنه شیر فلکه ۲ شمش معمولی ۶۳ تنه شیر آفتابه معمولی برنجی کرم
۱۰ بالاتنه شیر فلکه ۲ شمش سنگین ۶۴ تنه شیر آفتابه سنگین برنجی کرم
۱۱ بالاتنه شیر فلکه ۲ شمش لوله سبز ۶۵ تنه شیر پیسوال معمولی برنجی کرم
۱۲ بالاتنه شیر فلکه ۲/۵ شمش معمولی ۶۶ تنه شیر پیسوال سنگین برنجی کرم
۱۳ بالاتنه شیر فلکه ۲/۵ شمش سنگین ۶۷ تنه شیر شلنگی ۱/۲ معمولی برنجی
۱۴ بالاتنه شیر فلکه ۲/۵ شمش لوله سبز ۶۸ تنه شیر شلنگی ۱/۲ اعلای برنجی
۱۵ برزنت کولر در ابعاد مختلف ۶۹ تنه شیر شلنگی ۲/۵ معمولی برنجی
۱۶ بست روکا ۸ معمولی ۷۰ تنه شیر شلنگی ۲/۵ اعلای برنجی
۱۷ بست روکا ۸ اعلا ۷۱ تنه شیر قوی توکاسه برنجی
۱۸ بست روکا ۱۰  ۷۲ تنه شیر قوی دیواری برنجی
۱۹ بست شلنگ گاز تایوان , ترک ,ایرانی ۷۳ چاه بست اصلی تک درب
۲۰ بست قورباغه اعلا ۷۴ چاه بست اصلی دو درب
۲۱ بوش ۶ کولری ۷۵ چپگرد ۱۶ برنجی شمش و پرسی
۲۲ بوش ۸ کولری ۷۶ چپگرد ۱۸ برنجی شمش و پرسی
۲۳ بوشن توپیچ روپیچ آلن خور پرسی ۷۷ چهارراه ۱/۲ در ۱/۴ شمش
۲۴ بوشن توپیچ روپیچ آلن خور شمش ۷۸ چهارراه شلنگ خور برنجی
۲۵ پنجره چدنی ۱۰ در ۱۰ ۷۹ چهارراه شلنگ خور سربی
۲۶ پنجره چدنی ۱۵ در ۱۵ ۸۰ درپوش ۱/۴ برنجی
۲۷ پنجره چدنی ۲۰ در ۲۰ ۸۱ درجه آبگرمکن معمولی
۲۸ پایه ارتفاع شیر مخلوط ۸۲ درجه آبگرمکن استاندارد
۲۹ پوسته ۶ پر ABS 1/2 متوسط و بزرگ ۸۳ دسته شیر گازی (درابعاد مختلف)
۳۰ پوسته ABS 1/2 رکسانا ۸۴ دمباله پرسی رگلاتور
۳۱ پوسته برنجی ۱/۲ ۶پر ۸۵ دمباله شلنگ ۱/۲ لبه دار برنجی
۳۲ پوسته سربی ۱/۲ ۶پر متوسط ۸۶ دمباله شیر ۵ سانتی برنجی
۳۳ پوسته سربی ۱/۲ ۶پر سنگین ۸۷ دوراهی آب ریز کولر
۳۴ پوسته سربی ۱/۲ دیانا ۸۸ دوراهی لباسشویی
۳۵ پوسته سربی ۱/۲ رکسانا ۸۹ دوشاخه اهرم فلاشتانک سربی
۳۶ پوسته سربی ۱/۲ کاستا ۹۰ رابط شلنگ آلومینیوم ۲ در ۲
۳۷ پوسته مینا و سارا و فلوریدا و شطرنجی کرم ۹۱ رابط شلنگ استیل ۲ در ۲
۳۸ پوسته مینا و سارا و فلوریدا و شطرنجی طلا ۹۲ رابط شلنگ ۱۰ گاز
۳۹ پوسته سکانی طلایی و کرم ۹۳ رابط شلنگ ۲ آب برنجی
۴۰ پوسته الماس طلایی و کرم ۹۴ رابط شلنگ ۲/۵ آب برنجی
۴۱ پوسته ABS 3/8 شش پر ۹۵ رابط شلنگ پلاستیکی
۴۲ پوسته سربی ۳/۸ کاستا ۹۶ رسوب گیر کولر
۴۳ پولک مشکی و ابری برای پوسته ۹۷ روغن کولر
۴۴ پولک پیسوار استیل خاردار ۹۸ زانوی ۱/۲ در ۱۰ پرچی بی مهره
۴۵ پولک توکاسه ABS کرم ۹۹ زنجیر فلاشتانک
۴۶ پیچ سرفلکه آهنی ۱۰۰ زیراب پیچ خروسکی کولر
۴۷ پیچ سرفلکه مسی و برنجی ۱۰۱ سرشیر مخلوط برنجی کرم
۴۸ پیچ راهی پمپ ۱۰۲ سرفلکه ۲ الی ۴ اینچ فلزی
۴۹ تبدیل ۱/۲ در ۱/۴ درجه برنجی ۱۰۳ سردوش پلاستیکی حمام
۵۰ تبدیل ۱/۲ در ۳/۴ برنجی(بزرگ کن) ۱۰۴ سردوش برنجی معمولی قائم
۵۱ تبدیل ۱/۲ در ۳/۸ شمش کرم ۱۰۵ سردوش برنجی صادراتی قائم
۵۲ تبدیل ۱/۲ در ۳/۸ شمش واشرخور ۱۰۶ سردوش کف گیری چینی
۵۳ تبدیل ۱/۲ در ۳/۸ شمش معکوس ۱۰۷ سرشلنگی آبسال برنجی
۵۴ تبدیل ۶ کولری برنجی ۱۰۸ سرشلنگی سر تلمبه کرم
برو به صفحه ۲ لیست اجناس برو به صفحه ۳ لیست اجناس


دانلود لیست کامل محصولات برهان شیر

جهت آشنایی بیشتر با محصولات متنوع برهان شیر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

Telegram : T.me/BorhanShir

Instagram : @Borhanshir.ir

Whatsapp : BorhanShir.ir