لیست اجناس صفحه ۲

جهت مشاهده لیست کامل تر و بروز تر اجناس از صفحه اینستاگرام برهان شیر بازدید فرمایید

 

لیست اجناس صفحه ۲

رد نـــام کـــالا رد نـــام کـــالا
۱۰۹ سرشلنگی ۳/۸ در ۱۰ برنجی ۱۶۳ شناور کولر طرح آبسال
۱۱۰ سرشلنگی ۱/۴ در ۱۰ برنجی ۱۶۴ شناور کولر کمر شکن
۱۱۱ سرشلنگی ۱/۲ در ۱۰ برنجی معمولی ۱۶۵ شیر آب سرد کن و آب گرمکن
۱۱۲ سرشلنگی ۱/۲ در ۱۰ برنجی سنگین ۱۶۶ شیر اطمینان
۱۱۳ سرشلنگی ۱/۲ در ۱۴ (۲در۲) ۱۶۷ شیر آفتابه ۲در۲ و ۳/۸در۲ شش پر و کلیدی
۱۱۴ سرشلنگی ۱/۲ در ۱/۲ برنجی فشارقوی ۱۶۸ شیر آفتابه ۲در۲ و ۳/۸در۲ کاستای صادراتی
۱۱۵ سرشلنگی ۱/۲ در ۳/۴ برنجی ۱۶۹ شیر آفتابه ۲در۲ و ۳/۸در۲ فیلتر دار (صافی دار)
۱۱۶ سرشلنگی ۳/۴ در ۱/۲ برنجی ۱۷۰ شیر بین راهی گازی برنجی
۱۱۷ سرشلنگی ۳/۴ در ۱۰ برنجی معمولی ۱۷۱ شیر آتشنشانی در ابعاد مختلف
۱۱۸ سرشلنگی ۳/۴ در ۱۰ برنجی فشارقوی ۱۷۲ شیر سوئیچی پارس برنز و پرواز
۱۱۹ سرشلنگی ۳/۴ در ۱۰ برنجی داخل دنده ۱۷۳ شیر پیک نیک پرسی و بوتان
۱۲۰ سرشلنگی ۳/۴ در ۲۰ برنجی معمولی ۱۷۴ شیر تراش ۱ کاره
۱۲۱ سرشلنگی ۳/۴ در ۲۰ برنجی سنگین ۱۷۵ شیر تراش ۲ کاره
۱۲۲ سرشلنگی ۳/۴ در ۲۰ برنجی فشار قوی ۱۷۶ شیر تراش ۳ کاره
۱۲۳ سرشلنگی ۳/۴ در ۳ برنجی ۱۷۷ شیر خودکار دریچه ای ایرانی و خارجی
۱۲۴ سرشلنگی ۳ در ۲ برنجی ۱۷۸ شیر خودکار فنری ایرانی و خارجی
۱۲۵ سرشلنگی ۳ در ۳ برنجی معمولی ۱۷۹ شیر دمباله بلند کرم جعبه دار
۱۲۶ سرشلنگی ۳ در ۳ برنجی سنگین ۱۸۰ شیر شبکه برنجی در ابعاد مختلف
۱۲۷ سرشلنگی ۴ در ۴ برنجی سنگین ۱۸۱ شیر شلنگی ۱/۲ دسته گازی
۱۲۸ سرشلنگی ۵ در ۵ برنجی سنگین ۱۸۲ شیر شلنگی ۱/۲ طرح S معمولی
۱۲۹ سرشلنگی ۶ در ۶ برنجی سنگین ۱۸۳ شیر شلنگی ۱/۲ طرح S متوسط
۱۳۰ سرشلنگی ۷ در ۷ برنجی سنگین ۱۸۴ شیر شلنگی ۱/۲ طرح S سنگین
۱۳۱ سرشلنگی ۸ در ۸ برنجی سنگین ۱۸۵ شیر شلنگی ۲/۵ معمولی
۱۳۲ سرشلنگی ۱۰ در ۱۰ برنجی سنگین ۱۸۶ شیر شلنگی ۲/۵ طرح S متوسط
۱۳۳ سوپاپ ۳ برنجی و پلاستیکی ۱۸۷ شیر شلنگی ۲/۵ طرح S سنگین
۱۳۴ سوپاپ ۴ برنجی و پلاستیکی ۱۸۸ شیر غیرگازی در ابعاد مختلف
۱۳۵ سوپاپ ۵ برنجی و پلاستیکی ۱۸۹ شیر فلکه ۱۵/۵ کولر
۱۳۶ سوپاپ ۶ برنجی و پلاستیکی ۱۹۰ شیر فلکه کشویی
۱۳۷ سوپاپ پلاستیکی دوش ۱۹۱ شیر فلکه واشری معمولی و سنگین
۱۳۸ سه راه ۱/۲ در ۱/۴ پرسی برنجی ۱۹۲ شیر قطع و وصل برنجی
۱۳۹ سه راه ۱/۲ در ۱/۴ شمش برنجی ۱۹۳ شیر قوی توکاسه جعبه دار
۱۴۰ سه راه ۱/۲ در ۱/۴ سرشلنگی دار ۱۹۴ شیر قوی دیواری جعبه دار
۱۴۱ سه راه ۳/۴ در ۱/۴ پرسی برنجی ۱۹۵ شیر کولری فلکه ای فلزی و پلاستیکی
۱۴۲ سه راه ۳/۴ در ۱/۴ شمش برنجی ۱۹۶ شیر کولری دسته گازی
۱۴۳ سه راه ۳/۴ در ۱/۴ سرشلنگی دار ۱۹۷ شیر گازی استاندارد در ابعاد مختلف
۱۴۴ سه راه ۶ کولری پنوماتیکی ۱۹۸ شیر لباسشویی ایرانی و خارجی
۱۴۵ سه راه ۶ کولری بوشی برنجی ۱۹۹ شیر مایع
۱۴۶ سه راه سقف کولری ۲۰۰ شیر مخلوط کلاسیک (متنوع)
۱۴۷ سه راه سه طرف شلنگخور برنجی ۲۰۱ شیر مخلوط اهرمی (متنوع)
۱۴۸ سه راه سه طرف شلنگخور سربی ۲۰۲ صافی برنجی چینی ۱/۲ الی ۲ اینچ
۱۴۹ سه راه کمرتلفنی ۲۰۳ صافی پمپ کولر (سبد)
۱۵۰ سیفون دولگنه ۲۰۴ علم دوش آلومینیوم (متنوع)
۱۵۱ سیفون روشویی ۲۰۵ علم دوش نیوپایپ
۱۵۲ سیفون ظرفشویی ۲۰۶ علم دوش یونیکاو یونیورست
۱۵۳ سیفون فشاری BM ۲۰۷ علم مخلوط ۲۷ CM برنجی و ABS
۱۵۴ شلنگ ماشین لباسشویی ۲۰۸ علم مخلوط ۳۳ CM برنجی و ABS
۱۵۵ شلنگ آفتابه فنری و پلاستیکی و کشی ۲۰۹ علم مخلوط کبری برنجی
۱۵۶ شلنگ کولر سفید و مشکی ۲۱۰ علم مخلوط فنری
۱۵۷ شلنگ کولر ضد آفتاب ۲۱۱ فرفره ۲ و ۲/۵ با واشر
۱۵۸ شلنگ آبگرمکن و پکیج زرهی ۲۱۲ فلوتر امید ۱/۲ الی ۲ اینچ
۱۵۹ شلنگ زیردستشویی پلاستیکی و زرهی ۲۱۳ فلوتر قائم ۱/۲ الی ۴ اینچ
۱۶۰ شلنگ تکپایه ۲۱۴ فلوتر نیایش ۱/۲ الی ۲ اینچ
۱۶۱ شناور کولر نیم پلاستیک ۲۱۵ فلوتر پیگلر ۱/۲ الی ۲ اینچ
۱۶۲ شناور کولر تمام برنجی ۲۱۶ فیتینگ برنجی و پلاستیکی (همه سایز ها)
برو به صفحه ۱ لیست اجناس برو به صفحه ۳ لیست اجناس


دانلود لیست کامل محصولات برهان شیر

جهت آشنایی بیشتر با محصولات متنوع برهان شیر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

Telegram : T.me/BorhanShir

Instagram : @Borhanshir.ir

Whatsapp : BorhanShir.ir