بالاتنه شیر فلکه واشری

بالاتنه شیر فلکه واشری جهت لوله های اهنی

موجود در سایز های 1/2 و 3/4