برخی از محصولات برهان شیر

شیر لباسشویی

شیر لباسشویی

برهان شیر

شیر شلنگی

شیر شلنگی

(حیاطی و نفتی)

شیر قوی دیواری (کلاسیک و اهرمی)

شیر قوی دیواری

(کلاسیک و اهرمی)

گوی شناور (توپی)

گوی شناور

(توپی فلوتر)

شیر آفتابه مغزی خور

شیرپیسوال

مغزی خور

لطفا ورق بزنید

سه راه 1/2 × 1/4 شمش گاز
مغزی پایین علم کبری
سه راه سربی (T)
مغزی 1/2 × 3/4 آلن خور
تبدیل 1/2 × 3/8
تبدیل پیسوال 3/8 × 1/2 معکوس
مهره پایین علم کبری
مهره پشت شیر مخلوط
برهان شیر
برهان شیر

مهره و ماسوره برنجی

مهره و ماسوره

اتصالات پلیمیری به ویژه مهره و ماسوره در ابعاد مختلف

پوسته های شیر مخلوط

پوسته شیر مخلوط

انواع پوسته ها شیر مخلوط سربی و پلاستیکی

انواع اتصالات برنجی آب و گاز

اتصالات برنجی آب و گاز

انواع اتصالات برنجی آب و گاز

اتصالات برنجی آب و گاز

انواع فلوتر یا شناور منابع انبساط

فلوتر یا شناور برنجی قائم
فلوتر یا شناور قائم
فلوتر تک نما
فلوتر یا شناور تک نما
فلوتر یا شناور برنجی نیایش
فلوتر یا شناور نیایش (استاندارد)
- فلوتر امید (شناور امید)
فلوتر یا شناور امید (استاندارد)

برای دریافت لیست اجناس فروشگاه کلیک نمایید